Helsingør og omegn:

Stiftet: 4.1. 1887, medlemstal 59

 

Formand/Lokalredaktør:

Georg Ferdinandsen
Parallelvej 3 · 2980 Kokkedal
Tlf. 45 76 12 80
E-mail: gfpk@mail.dk

Næstformand:

Bent Marchmann Hansen
Smedebakken 6 · 3490 Kvistgård
Tlf. 49 13 91 06
E-mail: marchmann@hansen.mail.dk

Sekretær:

Per Sjøstedt
Ulstruphave 3 · 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 26 22
E-mail: sjos@mail.dk

Kasserer:

Pia Kolbe
Parallelvej 3 · 2980 Kokkedal
Tlf. 45 76 12 80
E-mail: gfpk@mail.dk

Skydeudvalgsformand:

Ulla Kjeldgaard
Fenrisvej 16 A, · 3000 Helsingør
Tlf. 49 20 34 60 · mobil 27 50 83 40
E-mail: uo@city.dk

 

Firmanavn   ·   Adresse   ·   Postnummer by   ·   Telefonnummer   ·   Email: kenneth@techhouse.dk
Siden er printet fra http://www.forsvarsbroderen.dk/1/35417/helsingoer-og-omegn.html den 18-11-2017 kl. 18:07:02