Frederikssund og omegn:

Stiftet: 1.4. 1884, medlemstal 270

Formand:
Afdelingsleder Flemming G. Christensen
Kornvænget 211 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 30 65 · Mobil 20 90 14 11
E-mail: fgil@tdcadsl.dk

Kasserer:
Bankfuldmægtig Kurt Holm
Kastanieallè 16 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 21 39

Sekretær:
Vicekontorchef René Christiansen
Kildebakken 39 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 38 47 98

Firmanavn   ·   Adresse   ·   Postnummer by   ·   Telefonnummer   ·   Email: kenneth@techhouse.dk
Siden er printet fra http://www.forsvarsbroderen.dk/1/35415/frederikssund-og-omegn.html den 18-11-2017 kl. 18:03:40