Forsvarsbrødrene
De Danske Forsvarsbroderselskaber

Identitetstyveri

Identitetstyveri bliver oftere og oftere
omtalt i medierne - anvendelse
af cpr-numre og andre person- oplysninger
til kriminelle handlinger
med voldsomme og langvarige og
traumatiserende virkninger for de
berørte.
Her drejer det sig om "identitetstyveri"
i overført betydning, men
følgevirkninger der vil kunne få tilsvarende
alvorlige følger.

Civil indflydelse

Det militære islæt i forsvarets struktur og organisation på højere
niveauer bliver mindre og mindre gennem et stadigt stigende antal
civile. De er naturligvis sagligt, fagligt og effektivitetsmæssigt
ikke ringere end det militære personel - på nogle specielle områder
må deres faglige basis endda anses for bedre.
Men det bliver bekymrende og problematisk, når modeller og
beslutninger i for stor udstrækning - udelukkende ? - styres af regneark
med økonomital uden det hensigtsmæssige og nødvendige
islæt af militærfaglig baggrund, herunder den soldatens holdninger
og den legale baggrund for virksomhedskulturen. (Desværre
er disse forhold ikke kun begrænset til forsvaret, men er et gennemgående
problem for alle politiske beslutninger).
Den tidligere kombination/fordeling, der var i god og effektiv
balance er nu kammet over, hvilket kan være en del af årsagerne til
mindre gode HR - målinger og omfanget af det militær personels
opsigelser. En anden årsag kunne være, at styrelser og i stadigt
større omfang stabe fremtræder i civil påklædning - ikke kun for
"rent civile", men bredende sig ud til de militære samme sted, der
har en valgmulighed.

Den militære Identitet reduceres.


Regnearkene og den stramme driftsøkonomi sætter spørgsmålstegn
ved ressourceforbrug til uddannelse i og indøvelse af og tidsforbruget
til militære parader.

Den militære Identitet forsvinder.


Negative kræfter både i og uden for forsvaret er begyndt at stiller
spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige og tidssvarende ved brug
af faner ved vore ceremonier (senest stort postyr ved Folketingets
åbning 2016)

Vores værdier undergraves.


Til seneste Landsbestyrelsesmøde måtte jeg til stor overraskelse og
med stor bekymring erfare i kredses indlæg , at der er Brødre, der
møder op til arrangementer uden "uniform" og i anden og "sjusket
påklædning".

Så er vi jo ikke udsat for tyveri, men går selv forrest i en

kampløs overgivelse af værdier og identitet.


Brødrenes tøj

For ikke at blive misforstået, vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm:
Det er og bliver vigtigere at se Brødrene møde op frem
for deres tøj.
Men, hvis vi virkelig mener noget med holdninger, traditioner,
identitet, Kongehus og faner samt fædreland og vil stå ved det i alle
sammenhænge og vil vi prøve at påvirke negative og nedbrydende
tendenser andre steder i samfundet, så må vi starte med at holde
egen sti ren.
Sagen - problemet - er ikke afsluttet med denne klumme. Det er
et emne, der bør snakkes om og tages stilling til i alle Selskaber og
Kredse i den kommende tid.
Vi må have stemning og udvikling vendt fra at det er slemt og
besværligt at skulle klæde sig om, til at det er dejligt en gang imellem
at tage det pæne tøj på, når vi skal mødes.
De der møder op traditionelt og standsmæssigt kan glemme
"skideballen" personligt - blot de lige husker at påminde sidemanden,
hvis han skulle være en af de få, der denne ene gang har sendt
"uniformen til rensning".

Kommende forsvarsforlig

"Identitetstyveriet" bliver langt mere alvorligt, hvis det kommer til
at få indflydelse på landes sikkerhed og vores frihed, ved at vores
forsvar bliver for svagt til at sikre dette og/eller får en sådan forfatning,
at vore alliancepartnere ikke kan/vil hjælpe os.
Derfor må vi alle aktivt prøve at påvirke beslutningstagere,
holdningsdannere og medier til at få et kommende forsvarsforlig,
der giver os et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar
med klare opgaver, rammer og mål samt en struktur, organisation
og økonomi i balance - både på kort, mellemlangt og langt sigt"
(jf. Folk og Sikkerheds Forsvarsrapport)

Tak for 2016.

God og vederkvægende jul samt godt og helsebevarende nytår.
med broderlig hilsen KE
techCMS