Forsvarsbrødrene
De Danske Forsvarsbroderselskaber

"Der er noget galt i Danmark"

Alle er enige om, at der er noget helt
galt med og/eller i forsvaret - lige fra
holdningsmålinger blandt de ansatte
af alle grader over unuancerede kritiske
mediers overskrifter og detailbehandling
af salgsbare emner til mere
eller mindre velfunderede politikeres
udsagn. Man er på det seneste gået
meget efter Forsvarschefen (FC),
da man helt naturligt anser ham for
øverst ansvarlige. Er han nu også
i denne position efter den gennemgribende ændring af hans embede?
Der er tidligere her i bladet blevet gjort opmærksom på det
uhensigtsmæssige i at slå Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet
sammen og samtidig "stække" Forsvarschefens beføjelser.
FC har ansvaret for udførelsen af de uddannelsesmæssige og
operative opgaver, der besluttes af politikerne - og sådan skal
det være i et demokrati. De ressourcer - personel, materiel,
logistik mv., der skal til for at løse opgaverne har FC ingen
direkte indflydelse på - de kommer fra diverse Styrelser, der hører
under Ministeren.
En af begrundelserne for denne strukturændring var de mange
såkaldte "skandalesager" forud - sagerne viste sig få og mindre i
omfang. Det er da muligt, at de nye Styrelser enkeltvis og specielt
isoleret betragtet kan vise sig en smule mere økonomisk effektive,
men deres bidrag til at støtte den fælles opgave på samordnet
vis har vist sig mindre god. Det vurderer de ansatte, der skal
udføre opgaverne. Det er baggrunden for misstemningen og de
dårlige målinger.
De erfarer nu det, vi tidligere påpegede. Dem må vi lytte til.
Det er deres familie, deres førlighed, deres mentale skader og evt.
deres liv, som er indsatsen. Man skal altså huske den "rigtige
adresse", når man fremsætter sin kritik af forsvaret - det er i denne
sammenhæng ikke FC.
Problemerne forstærkes af, at den anerkendte og nødvendige
militærfaglige rådgivning til de politiske beslutninger er blevet for
integreret ved sammenlægningen. De militærfaglige råd og vejledninger
bliver på et for tidligt tidspunkt i analyser og vurderinger
"overrulet" af økonomimodeller, som mange politikere åbenbart
bedre kan forholde sig til og derfor vælger.

"Man har lov til at blive klogere"

Vi skal have et nyt forsvarsforlig fra 2017 og et af emnerne bør
være at "lave noget tilbage", så der kommer bedre balance og sammenhæng
i opgaveløsningen samt større tilfredshed og arbejdsglæde
blandt de ansatte.
Vi må anmode vore valgte politikere om tage magten tilbage fra
deres embedsmænd og i større udstrækning lytte til såvel den faglige
militære ekspertise som de, der har valgt dem. Vi har de bedste
soldater, vi nogensinde har haft - men der er alt for få af dem.
Hvor vi har materiel, er dette godt, effektivt og moderne - men vi
har for lidt af det. Vi har enheder (kapaciteter) til de fleste sandsynlige
opgaver - men uden den ønskede udholdenhed. Vi har materiel
til mange opgaver, men i modsætning til tidligere er vi nu afhængige
af samarbejdspartnere - artilleri og luftværn.
"Vi skal jo heller ikke løse alle opgaver selv - vi har en "forsikring"
i NATO. Korrekt, men betaler vi nu også "en relevant forsikringspræmie?"
- 1,17% af BNP mod de 2% vi lovede på NATO
mødet i Wales?! Er vores styrke stærk nok til at sikre vores land
som modtageområde og er modtageorganisationen intakt? Der må
ved et kommende forlig skabes balance mellem mål (opgaver - det
vi vil) og midler (det vi kan). Balance mellem værnene - nye fly -
opgaver i Arktis og hærens slidte materiel.

"Blåøjede eller superoptimister eller begge dele".

Hvis befolkning og politikere i forening ikke er villige til at ændre
på de uacceptable forhold ved det kommende forlig kan der ikke
være tvivl om betegnelsen - blåøjede superoptimister" der nægter
at se omgivelsernes ændring og udfordring med klare realistiske
briller (behandlet i tidligere indlæg).
Mange flere penge til forsvaret er nok urealistisk - men man kunne
jo til en start tilbageføre de 2,7 mia. der blev taget væk for få år siden
med begrundelse i, at der ikke længere var en trussel mod Danmark.

MBH og god Forsvarsbrodersommer KE
techCMS