Forsvarsbrødrene
De Danske Forsvarsbroderselskaber
Forsvarsbroderen er De Danske Forsvarsbroderselskabes medlemsbladBladet udkommer 4 gange om året. 1. februar, 1. maj, 1, august og 1. november
Der er deadline for stof til bladet nr. 1 - 25. december - nr. 2 - 25. marts - nr. 3 - 25. juni - nr. 4 - 25. september.
Forsvarsbroderen trykkes i 4200 eksemplarer.

Desværre abonnerer ikke alle selskaber på bladet, men der kan heldigvis tegnes personligt abonnement
for kun 80,- kr om året - så får du alle 4 numre sendt med posten
Forsvarsbroderen kan bestilles hos Hanne Pedersen
Telefon 86 96 10 81 eller på mail: 
 
techCMS