Forsvarsbrødrene
De Danske Forsvarsbroderselskaber

Gentofte, Jægersborg og omegn:

Stiftet: 10.11. 1885, medlemstal 37

Sekretær/kasserer:
Overmontør Henning Sander Andersen
Låsbyvej 1 · 2610 Rødovre
Tlf. 20 72 33 16
E-mail:

techCMS