Forsvarsbrødrene
De Danske Forsvarsbroderselskaber

Frederikssund og omegn:

Stiftet: 1.4. 1884, medlemstal 270

Formand:
Afdelingsleder Flemming G. Christensen
Kornvænget 211 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 30 65 · Mobil 20 90 14 11
E-mail:

Kasserer:
Bankfuldmægtig Kurt Holm
Kastanieallè 16 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 21 39

Sekretær:
Vicekontorchef René Christiansen
Kildebakken 39 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 38 47 98

techCMS